Detecció, eines i recursos per fer front a l’assetjament escolar

Ref: 85202

Inici: 11/05/24

Fi: 25/05/24

15h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

85202

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar casos de bullying entre joves i infants i aplicar-hi eines d'intervenció.

Objectius específics

 Definir i identificar els conceptes bàsics del bullying
 Classificar i assenyalar els models de detecció dels factors de risc i les formes de prevenció.
 Aplicar les eines d'intervenció contra el bullying

Contingut

85202

  Mòdul 1: Conceptes bàsics de situacions de Bullying. 5h
Definició del concepte del concepte de bullying
   •  Què és el bullying
Interpretació del concepte d'intervenció socioeducativa
   •  Objectius de la intervenció socioeducativa
   •  El paper de la persona educadora
   •  Especificació dels col·lectius diana de la intervenció socioeducativa

 Mòdul 2: Detecció i prevenció del Bullying. 5h
Identificació dels factors de risc perquè hi hagi situacions de bullying
   •  Per part de la persona assetjada/ Per part de la persona assetjadora
Identificació de les variables a tenir en compte per a la prevenció del bullying
   •  Treball col·laboratiu
   •  Distribució espacial
   •  Resolució de conflictes/
   •  Acords i rols
   •  Desconstrucció d'estereotips que afavoreixen l'abús
   •  Exemples de programes de convivència

 Mòdul 3: Aplicació dels conceptes per a la intervenció. 5h
Identificació dels nivells d'intervenció contra el bullying
   •  Institucional/ Social/ Individual
   •  Distinció de recursos externs per a la intervenció en situacions de bullying
Exposició d'exemples per a la intervenció a l'àmbit escolar
   •  Casos pràctics
   •  Anàlisi de protocols

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

19

Comparteix