Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)

Ref: 85315

Inici: 10/06/2024

Fi: 26/06/2024

60h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 08:00 a 14:00 hores

85315

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i fer servir correctament els elements per a la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit de xapes, perfils i tubs d'acer; complint les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció al medi ambient.

Objectius específics

   •  Preparar les màquines i els components emprats en les operacions de soldadura
   •  Adaptar cada tipus de soldadura a les necessitats de la peça.
   •  Adapteu l'equip segons el material a soldar
   •  Relacionar cada equip de protecció al moment més adequat i necessitats
   •  Realitzar cordons de soldadura amb equips d'arc voltaic i elèctrode revestit

Contingut

85315

 Mòdul 1: Equips d'elèctrode revestit. 10h
Descripció i ús de les dades tècniques de l'equip i dels seus components
   •  Cable de terra o neutre
   •  Cable porta elèctrode
   •  Porta elèctrode
   •  Cable per connectar a la presa de corrent
   •  Regulació d'amperatge
   •  Apagat i encès

 Mòdul 2: Preparació de les peces a soldar. 10h
Preparació de peces a soldadura segons les necessitats
   •  Xamflà
   •  Botó
   •  Solape
   •  Angle

 Mòdul 3: Tipus de soldadura. 10h
Interpretació de les dades tècniques segons el material a soldar i adaptar-ne la polaritat
   •  Directa
   •  Inversa

 Mòdul 4: Equips de protecció personal emprats en soldadura. 10h
Utilització dels diferents equips de protecció individual
   •  Guants
   •  Careta de soldadura
   •  Polaines
   •  Davantal
   •  Roba de treball

 Mòdul 5: Soldadura amb elèctrode revestit. 20h
Utilització de les diferents tècniques de soldadura, posició de l'elèctrode i posició de soldadura
   •  Vertical
   •  Horitzontal
   •  Sobre cap

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
C ROGER DE FLOR 66
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

174

Comparteix