Disseny i mecanització 3D amb MASTERCAM 3D

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Integrar les tecnologies que influeixen en el disseny, el prototip i la fabricació de components mecànics, així com incorporar conceptes vinculats a l'economia circular.

Objectius específics

   •  Integrar tecnologies que influeixen en el procés de disseny de components mecànics.
   •  Identificar els materials i les seves característiques, els processos bàsics de mecanització.
   •  Gestionar els sistemes CAD CAM 3D i incorporar conceptes vinculats a l'economia circular.

Contingut

10985

 Mòdul 1: Introducció al disseny de peces 3D. 10h
Exploració de tècniques de càlcul i representació en plànols dels principals elements que integren un sistema mecànic complex.
   •  Eixos
   •  Rodaments
   •  Bigues

 Mòdul 2: Els materials i processos bàsics de mecanitzat. 15h
Descripció dels materials utilitzats i les seves característiques
   •  Descripció dels processos bàsics de mecanitzat
   •  Tècniques de tornejat
   •  Tècniques de fresat
   •  Tècniques de trepat
   •  Tècniques de roscat
Aplicació de les condicions tecnològiques per a la fabricació amb màquina CNC
   •  Preparació de la màquina per a la mecanització
   •  Transmissió del programa generat amb CAD CAM
   •  Mecanització de la peça amb CNC
   •  Control de mesures

 Mòdul 3: Els sistemes CAD CAM 3D. 15h
Gestió de la transmissió del programa generat amb CadCam
   •  El llenguatge Codi ISO.
   •  El Sistemes CAM.
   •  Els sistemes CAD 3D.
Exposició de sostenibilitat i economia circular.
   •  Aspectes socials.
   •  Aspectes ambientals.
   •  Aspectes econòmics.

Valoració


Estudiants formats

127

Comparteix