Mecànica d’automoció

Ref: 85269
Mecanica Dautomocio

Inici: 10/06/24

Fi: 20/06/24

30h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:15 a 21:00 hores

85269

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les parts d'un automòbil i interpretar els diferents sistemes que el conformen i els seus funcionaments.

Objectius específics

   •  Identificar cadascuna de les parts que formen l'automòbil
   •  Distingir les parts del motor i els accessoris.
   •  Identificar els diferents sistemes de l'automòbil i els funcionaments.

Contingut

85269

 Mòdul 1: Parts de l'automòbil. 10h
Descripció de l'automòbil i les parts principals.
   •  Motor
   •  Parts suspeses
   •  Parts no suspeses

 Mòdul 2: Combustió interna. 10h
Identificació de les parts d'un motor
   •  Pistons
   •  Bieles
   •  Arbre de lleves
   •  Cigonyal
   •  Culata
   •  Carter
Explicació dels sistemes auxiliars
   •  Alimentació
   •  Refrigeració
   •  Lubrificació

 Mòdul 3: Sistemes de seguretat activa i passiva dautomòbil. 10h
Identificació de cada sistema i el seu funcionament:
   •  Frenat
   •  Direcció
   •  Il·luminació
   •  Suspensió
   •  Seguretat
Descripció dels elements de seguretat del vehicle i el funcionament
   •  Airbag
   •  Xassís i carrosseria
   •  Vidres

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

56

Comparteix