Neurolideratge

Ref: 85039
Neurolideratge

Inici: 10/06/2024

Fi: 19/07/2024

30h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

85039

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova daccés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Modalitat teleformació: A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar dominàncies cerebrals als equips de treball i millores en les habilitats toves a través de la neurociència

Objectius específics

   •  Descriure el funcionament del nostre cervell, la seva estructura, les seves característiques principals, les diferents dominàncies cerebrals, així com la forma en què està programat.
   •  Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i la neurociència

Contingut

85039

 Mòdul 1 Introducció al neurolideratge. 15h
Identificació en el neurolideratge
   •  Objectius i competències del neurolideratge
   •  El cervell: Característiques i funcionament
   •  Estructura del cervell
   •  El cervell triú
   •  Les neurones mirall
Anàlisi de l'autoconsciència, autoregulació i transformació
   •  Models de dominància cerebrals
   •  Introducció a la PNL (Programació Neurolingüística)
   •  Impulsors de personalitat
   •  Intel·ligència Emocional
Diferenciació en la comunicació
   •  Tipus de comunicació
   •  Comunicació a les organitzacions
   •  Competències comunicatives del líder
   •  Comunicació assertiva

 Mòdul 2 El líder del segle XXI. 15h
Identificació del bon líder
   •  Definició de lideratge
   •  L'Autolideratge
   •  Tipus de lideratge
   •  Factors i teories motivacionals
   •  Model SCARF
Gestió del canvi
   •  La resistència al canvi segons la neurociència
   •  Models i corbes del canvi
Demostració en la presa de decisions
   •  Passos de la presa de decisions
   •  Creativitat en la presa de decisions
   •  Els 4 passos de Graham Wallas
   •  Model CREATES
   •  Tècniques per desenvolupar la creativitat
Gestió de conflictes
   •  El conflicte des de la neurociència
   •  Tipus i fases del conflicte
   •  L'instrument de Thomas Kilmann (TKI)
   •  La CNV (Comunicació No Violenta) com a resolució de conflictes

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

568

Comparteix