Feminisme i interseccionalitat

Igualtat A Lambit Laboral I Educatiu

Objectius generals

Conèixer els fonaments de la perspectiva interseccional i el seu funcionament.

Objectius específics

 Descriure els antecedents i el context de la perspectiva interseccional a més de definir els
plantejaments teòrics i metodològics
 Definir els conceptes clau sobre diversitat sexual i afectiva i entendre les construccions dels
conceptes sexe i gènere
 Definir els conceptes clau sobre la diversitat d'origen, cultural i religiosa
 Usar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, accions i abordatges

Continguts

10759

Mòdul 1: Perspectiva interseccional: antecedents i context
Mòdul 2: Diversitat afectiva-sexual i de gènere
Mòdul 3: Diversitat d’origen, cultural i religiosa. Diversitat funcional
Mòdul 4: Eines i reflexions per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges

Avaluació

prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats: test de veritable/fals, simulació i/o resolució d’un cas pràctic per exemple de l’estereotips, violència masclista, ... on l’alumne ha de donar resposta indicant quines accions realitzaria per resoldre’l.

Compartir

Pròxims cursos