Educació emocional a l’aula

Ref: 86056

Inici: 04/06/2024

Fi: 18/06/2024

20h

Presencial

dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

86056

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les emocions a l'aula per millorar la convivència

Objectius específics

   •  Definir què són les emocions, la intel·ligència emocional i les seves funcions bàsiques
   •  Aplicar noves eines d'identificació i gestió emocional a l'alumnat

Contingut

86056

 Mòdul 1: Intel·ligència emocional
Definició d'intel·ligència emocional
   •  Introducció a la intel·ligència emocional
   •  Definició i aplicació de la intel·ligència emocional
   •  Components de la intel·ligència emocional
Gestió de les emocions
   •  Biologia de les emocions
   •  Funció de les emocions
   •  Emoció, sentiment i estat d’ànim
   •  Anàlisi i classificació de les emocions
Gestió emocional
   •  Salut emocional
   •  Gestió emocional
   •  El segrest emociona
   •  La gestió emocional a l'aula

 Mòdul 2: Habilitats específiques d'intel·ligència emocional
Resum del mindfulness
   •  Definició de mindfulness
   •  Importància de la respiració
   •  Mindfulness a l'aula
Anàlisi sobre la motivació i autoestima
   •  Motivació intrínseca i motivació extrínseca
   •  Eines per augmentar la motivació intrínseca
   •  Definició i formació de l'autoestima
   •  Conseqüències de la sobreprotecció a la infància
Classificació de les habilitats socials
   •  Les habilitats socials en Intel·ligència Emocional
   •  Estils de comunicació
   •  Comunicació assertiva
   •  Empatia i assetjament escolar
   •  Habilitats socials a l'aula

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

CCOO Vilanova
CR Marqués del Duero 15 2n
08800
Vilanova i la Geltrú

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

26

Comparteix