Pastisseria: Postres per a restauració

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Elaboració i presentació de postres, utilitzant equips i màquines útils en rebosteria, observant les normes i seguint els procediments adequats.

Contingut

11064

 Mòdul 1: Pastisseria: postres per a restauració. 20h
Adquisició d'habilitats d'aprovisionament i organització de matèries primeres pròpies d'un rebost bàsic de pastisseria.
   •  Farina i les seves diferents classes i usos.
   •  Tipologia dels diferents ensucris i edulcorants.
   •  Altres ingredients com: Ous, llevat, llet, nata i sufflés, oli, mantega i greixos entre altres.
   •  Cacau i derivats.
   •  Fruita i productes derivats (melmelades, confitures, etc.).
   •  Desenvolupament de coneixements enfocats a l'ús de iogurts, gelatines, espècies, aromatitzants i productes de decoració comestible.
Desenvolupament de les habilitats i coneixements requerits per a l'elaboració de diferents postres.
   •  Adquisició dels fonaments de les principals preparacions bàsiques.
   •  Composició i elaboració.
   •  Coneixement de factors per a tenir en compte en elaboració i conservació.
   •  Integració de les preparacions bàsiques de múltiples aplicacions a base de: sucre, cremes, fruites, xocolata, ametlles, masses i els factors a tenir en compte en la seva elaboració, conservació i utilització.
   •  Coneixement de les preparacions bàsiques elaborades a nivell industrial.
Comprensió dels elements a tenir en compte en la presentació en el plat
   •  Desenvolupament de tècniques per a utilitzar en funció de la classe per a postres.
   •  Coneixement en la utilització de manga, cornets, i altres utensilis.
   •  Aplicació de tècniques relacionades amb fruites, cremes, xocolates i altres productes i preparacions emprats en decoració.
   •  Comprensió de la importància de la vaixella.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: elaboració d’un plat/tapa/pinxo/postre segons indicacions del formador/a.

Valoració


Estudiants formats

86

Comparteix