Autocad 2D

Ref: 84891
Disseny I Multimedia

Inici: 01/07/2024

Fi: 12/07/2024

40h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17:00 a 21:00 hores

84891

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
Per a seguir amb aprofitament la formació es recomana que l'alumnat tingui coneixements de llengua anglesa.

Objectius generals

Utilitzar l'eina AutoCAD per fer dissenys assistits per ordinador en 2 dimensions.

Objectius específics

   •  Identificar els conceptes bàsics i les eines de AUTOCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en dues dimensions.
   •  Manejar el sistema CAD mitjançant coordenades, zoom, eines d'edició simple, ombreig i la paleta de propietats.
   •  Manejar correctament el sistema CAD mitjançant control de capes i ordres de dibuix.

Contingut

84891

 Mòdul 1 El sistema CAD 10 hores
Descripció de l'entorn de AutoCAD
   •  Definició de AutoCAD
   •  Interfície de AutoCAD
   •  Unitats i Coordenades
   •  Paràmetres bàsics de dibuix
Utilització del sistema CAD per a construcció simple d'objectes
   •  Geometria dels objectes bàsics
   •  Geometria dels objectes composts
   •  Propietats d'objectes
   •  Text

 Mòdul 2 Capes i ordres de dibuix 15 hores
Execució d'utilitats i ordres d'ajuda al dibuix avançat
   •  Referència a objectes
   •  Zoom
   •  Sistema de coordenades personals
   •  Exposició d'eines d'edició d'objectes
   •  Edició simple
   •  Paleta de propietats
   •  Patrons d'ombreig
   •  Pinçaments

 Mòdul 3 Eines d'edició, història i filtres 15 hores
Identificació d'eines d'organització del dibuix
   •  Capes
   •  Blocs
   •  Referències externes
   •  Consultes
   •  Acotació
   •  Descripció d'eines de traçat i publicació de dibuixos
   •  Disseny d'impressió
   •  Configuració de la impressió

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: prova final pràctica que consisteix en crear un producte

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

75

Comparteix