Ciberseguretat en el teletreball

Ref: 84907

Inici: 02/07/2024

Fi: 16/07/2024

15h

Presencial: 3h

Aula virtual: 12h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 09:00 a 12:00 hores

84907

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Títol de Batxiller o equivalent

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Conèixer i comprendre les amenaces i circumstàncies que poden derivar en incidents de seguretat en situació de teletreball.

Contingut

84907

 Mòdul 1: Ciberseguretat en el treball. 15h

Definició dels mètodes d'accés remot.
Contextualització del teletreball.
Identificació de les principals amenaces per als terminals de teletreball.
Identificació de les principals mesures per a prevenir amenaces. Recopilació d'evidències.
   •  Seguretat en l'accés en remot.
   •  Seguretat en els equips de treball.
   •  Seguretat en dispositius mòbils.
   •  Tècniques i recursos per a l'anàlisi de les dades.
Protecció de dades en els terminals de teletreball.
Utilització de Còpies de seguretat en dispositius de teletreball.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Lloc

CCOO Granollers
Pius XII 5-6 bxos
08400
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

26

Comparteix