Atenció de l’auxiliar d’infermera al malalt quirúrgic

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

 Identificar les cures pre i post operatòries que col·labora i/o realitza l’auxiliar d’infermeria al malalt quirúrgic

Objectius específics

 Descriure la preparació del malalt quirúrgic en el preoperatori Adquirir els coneixements necessaris per prevenir la infecció quirúrgica
Descriure l’atenció de l’auxiliar d’infermeria al malalt post quirúrgic

Contingut

6286

1. Atenció al malalt en el preoperatori
2. Mides per prevenir la infecció hospitalària
3. Atenció al malalt post quirúrgic

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Aplicar algunes de les maniobres treballades al llarg del curs

Valoració


Estudiants formats

35

Comparteix