Formació específica per a Vigilants de Seguretat que prestin servei amb aparells de raigs X

Ref: 86613

Inici: 18/11/24

Fi: 21/11/24

20h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 hores

86613

Comentaris

Amb aquest curs els Vigilants de seguretat poden certificar les 20 hores de formació obligatòria que han de fer anualment i pot ser inscrit en la Cartilla de seguretat.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial daccés a la Universitat.

Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta
d'Identitat Professional (TIP) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Objectius generals

Desenvolupar el servei amb aparells de raigs X, identificant les característiques de les màquines i la prevenció de riscos laborals per exposició a radiacions.

Objectius específics

   •  Desenvolupar el servei amb aparells de raigs X, identificant les característiques de les màquines i la prevenció de riscs laborals per exposició a radiacions.

Contingut

86613

  Mòdul 1: Servei amb aparells de raigs X. 20h
Anàlisis de la normativa reguladora.
   •  Instal·lacions radioactives.
   •  Principis d'actuació.
   •  Inspeccions de passatgers.
Maneig de màquines de raigs X
   •  Normes de seguretat, precaucions.
   •  Seqüència de funcionament: Encesa, procediment d'arrencada, funcionament, el zoom, optimització de la imatge.
Actuació amb l'Arc detector de metalls.
   •  Principis de funcionament.
   •  Paràmetres característics dels detectors de metalls.
   •  Instruccions bàsiques de maneig.
   •  Responsabilitats de l'operador.
Actuació amb el detector manual de metalls.
   •  Detectors de metalls utilitzats per a la revisió de seguretat
   •  Procediment d'inspecció de persones.
   •  Procediment de l'àrea de revisió.
Prevenció de riscs laborals.
   •  Exposició accidental a radiacions ionitzants: Escàner.
   •  Plans d'emergència i evacuació.
Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
   •  Identificació de les forces i cossos de seguretat.
   •  Tipus de col·laboracions amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

59

Comparteix