Tècniques de control i contenció del pànic col·lectiu

Ref: 85320
Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Inici: 14/10/24

Fi: 25/11/24

30h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

85320

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim i/o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar les tècniques i desenvolupar les habilitats que permetin fer una intervenció eficaç en situacions de pànic col·lectiu

Objectius específics

   •  Identificar els tipus de catàstrofes, els comportaments col·lectius davant seu i les seves conseqüències a nivell psicològic en les persones.
   •  Gestionar les pròpies emocions i les de les víctimes en situacions de pànic col·lectiu, aplicar tècniques de suport psicològic, així com desenvolupar habilitats socials i de lideratge.
   •  Aplicar intervencions eficaces per al control i la contenció emocional en situacions de pànic col·lectiu, així com tècniques de prevenció i avaluació d'aquestes situacions.

Contingut

85320

 Mòdul 1: Les catàstrofes. 10h
Identificació dels tipus de catàstrofes.
   •  Característiques.
   •  Fases.
Descripció de les característiques dels llocs de catàstrofes.
   •  Espais subterranis.
   •  Espais oberts.
   •  Espais de lleure.
   •  Esdeveniments esportius.
   •  Hospitals.
Anàlisi del comportament col·lectiu davant de les catàstrofes.
   •  Pànic col·lectiu.
   •  Tipus de reaccions.
Explicació de les conseqüències d'una catàstrofe a nivell psicològic.
   •  Estrès posttraumàtic.
   •  Síndrome del supervivent.

 Mòdul 2: Gestió d'emocions. 10h
Identificació de les habilitats de gestió emocional.
   •  Por i l'atac de pànic.
   •  Autoconeixement.
   •  Gestió de les emocions.
   •  Autocontrol.
Identificació d'altres habilitats clau.
   •  Capacitat de lideratge.
   •  Habilitats assertives.
Anàlisi de les alternatives d'acompanyament psicològic.
   •  Debriefing.
   •  Desmobilització.

 Mòdul 3: Intervencions en situacions de pànic col·lectiu. 10h
Descripció d'actuacions per al control de situacions de pànic col·lectiu.
   •  Control del comportament de pànic.
   •  Tècniques per manejar l'ansietat.
   •  Pautes davant d'altres tipus de comportaments.
Identificació de criteris de prevenció i avaluació en situacions de pànic.
   •  Programes preventius.
   •  Recompte.
   •  Avaluació de les emergències.

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

84

Comparteix