El menjador escolar des d’una perspectiva socioeducativa

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica del menjador escolar.

Objectius específics

   •  Distingir les etapes de la infància i el seu desenvolupament al menjador escolar, així com definir el rol de la persona monitora per fer servir les eines i recursos pedagògics.
   •  Aplicar els coneixements de bons hàbits de salut i d'higiene.

Contingut

10948

 Mòdul 1: Conceptes bàsics des d'una perspectiva pedagògica.
Distinció de l'evolució del grup a la infància
   •  Desenvolupament psicomotor
   •  Desenvolupament cognitiu
   •  Desenvolupament del llenguatge
   •  Desenvolupament social.
Identificació del rol del monitor de temps lliure
   •  Les funcions de la persona monitora de lleure.
   •  Habilitats socials i de comunicació
   •  Habilitats relacionades amb la dinamització i la creativitat.
Aplicació de recursos pedagògics al lleure
   •  Materials i espais didàctics
   •  Dinàmiques grupals
   •  Eines per a la resolució de conflictes.

Indicació dels fonaments bàsics de nutrició.
   •  Lalimentació saludable.
   •  Varietat i preferències a l'alimentació.
Aplicació de les recomanacions sobre seguretat i els hàbits d'higiene.
   •  El rentat de mans.
   •  Preparació daliments segurs.
Diferenciació d'al·lèrgies i intoleràncies als aliments.
   •  Trastorns aguts lleus de l'aparell digestiu (molèsties digestives i intestinals).
   •  Diabetis.
   •  Menús vegetarians.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

177

Comparteix