Intervenció socioeducativa en casals gent gran

Intervencio Socioeducativa En Casals Gent Gran

Objectius generals

 Aprendre a planificar, dissenyar, desenvolupar i avaluar les dinàmiques i activitats programades.
 Potenciar i desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses de les persones grans.

Contingut

10793

1. La gent gran avui, evolució i conceptes
2. Els casals o equipaments de gent gran a Catalunya, models
3. El rol de l’educador/a en els equipaments: funcions i tasques
4. Suport a l’associacionisme
4.1. Funcionament d’una associació
4.2. Especificitats de l’associacionisme de gent gran
4.3. Socialització i participació
5. Dinamització educativa
5.1. Programació d’activitats al casal de gent gran
5.2. Cultura
5.3. Lleure
5.4. Activitat física
6. Suport a la socialització i mediació
6.1. Espais de diàleg
6.2. Abordatge i mediació en els conflictes
7. Atenció social
7.1. Suports específics
7.2. Salut física i mental

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica:: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

19

Comparteix