Prevenció de risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (nivell 1)

Electromecanica De Vehicles

Objectius generals

Qualificar per realitzar activitats de desconnexió i posada en marxa del sistema d'alt voltatge, incloent-hi la localització d'avaries i canvi de components només en estat sense tensió.

Objectius específics

Ser capaç de desconnectar, connectar, substituir components i fer la verificació del sistema d’alt voltatge del vehicle d'acord amb les instruccions i la documentació del fabricant, mitjançant la utilització
d’aparells de mesura i fent-ne us dels EPI’s adequats.

Continguts

10795

Prevenció de risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (nivell 1)

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Compartir