WhatsApp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients

Perfil de l’estudiant

No es requereix.

Objectius generals

Identificar les característiques generals de WhatsApp Business i conèixer les millors estratègies per a la nostre empresa.

Contingut

11026

 Mòdul 1: WhatsApp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients. 12h

Identificació de Whatsapp Business
   •  Concepte de Whatsapp Business i diferències amb WhatsApp
   •  Visió actual i ús del Whatsapp Business: implementació pas a pas
Especificació dels continguts de la eina i usos.
   •  Definició de les dinàmiques de missatges de benvinguda/ disponibilitat, respostes ràpides, etiquetes, llistes de difusió i auto responedors
   •  Identificació de la normativa sobre protecció de dades i comunicacions comercials.
Descripció dels principis bàsics del WhatsApp Business com a eina de màrqueting
   •  Principis de la difusió del canal de WhatsApp Business
   •  Procés d’inserció a una web d’un botó de WhatsApp
   •  Exemples d’ús per missatges comercials i per atenció al client

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.