PER UN APRENENTATGE SEGUR

Obligacions a complir per l’alumnat i les persones formadores dins de les aules i espais de formació de la fundació paco puerto i espais externs amb conveni d’aules

Descobreix els riscos més comuns que es poden ocasionar dins de les aules a conseqüència de l’activitat formativa que s’està impartint: