Manipulador i aplicador de productes Fitosanitaris, Biocides i Benestar Animal

Departament Accioclimatica H2 1

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural regula la tipologia, el contingut, l’organització i l’homologació dels cursos de formació en manipulació de productes fitosanitaris, biocides i de benestar animal als efectes de l’expedició del certificat acreditatiu per al seu reconeixement en el territori de la Unió Europea.