Seguretat privada i Control accessos

Territori H3 1

La Fundació Paco Puerto és centre habilitat per a la impartició de formació en matèria de seguretat privada i de personal de control d’accés d’establiments d’espectacles i activitats recreatives per la Generalitat de Catalunya, Departament d’interior (Direcció General d’Administració de Seguretat i Subdirecció General d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives).