Ref.77188

*** ONLINE ***

Teleformacio

INICI: 14-06-2021
FINAL: 02-07-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19542
Descarrega la informació del curs aqui.

Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia

recursos-educatius-per-crear-continguts-i-activitats-multimedia-77188

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Conèixer els fonaments de les eines digitals aplicades a l'educació.
- Adquirir habilitats i continguts per a l'ús d'eines digitals.
- Crear continguts propis educatius a través d'eines digitals.
- Ser capaç de crear continguts dins de plataformes educatives del tipus Classroom o Moodle.
- Drets d'autor a internet i les llicències obertes i privatives.

Mòdul 1. Disseny i estructura de continguts multimèdia.
1.1. Factors previs a el disseny del contingut multimèdia: organització de la informació, aspectes per fomentar la motivació, interactivitat, interfície i navegabilitat, usabilitat i accessibilitat, flexibilitat.
1.2. Etapes del disseny del contingut de l’acció formativa.
1.3. Recerca d'idees, en la coordinació i en la producció de contingut.
1.4. Aspectes rellevants a tenir en compte per a crear continguts multimèdia.

Mòdul 2. Text imatge, àudio i vídeo digital.
2.1. Concepte, propietats, tipologies i característiques del text digital. Tipus de llenguatge, estructura i estils.
2.2. Concepte d'imatge digital: imatges vectorials i bitmap. Característiques de la imatge digital: píxel, resolució de la imatge, profunditat de color, formes de color, format d’imatge.
2.3. Conceptes fonamentals de l'àudio digital. Formats d'arxius d'àudio. Audacity, funcions principals.
2.4. Vídeo digital. Formats d’arxius de vídeo. Streaming. VLC Media Player i característiques més significatives.
2.5. Presentacions multimèdia. Criteris per a una bona presentació multimèdia. Elements multimèdia. Presentacions multimèdia amb LibreOffice Impres, Slideshare, Prezi i Powtoon.
2.6. Programes pel tractament de la imatge, l’àudio i el vídeo

Mòdul 3. Eines d’autor per a la creació de continguts didàctics multimèdia interactius. 10 hores
3.1. Característiques essencials de l’eina i funcionalitats.
3.2. Operativa, introducció i integració del paquet en Moodle
3.3. Eina en línia. Operativa i funcionalitats.

Mòdul 4. Altres recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia. 6 hores
3.4. Eines per a contingut visual: creació d’infografies, logos i il·lustracions.
3.5. Eines per a contingut audiovisual.
3.6. Eina de correcció gramatical i ortogràfica.
3.7. Eines per a contingut d’àudio.
3.8. Eines de contingut interactiu.

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19542
Descarrega la informació del curs aqui.