Ref.68922

Manresa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Manresa.
- PG Pere III 60-62 5è

INICI: 07-05-2019
FINAL: 28-05-2019

DURADA: 20 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient oncològic

atencio-infermera-al-pacient-oncologic-68922

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

-Formar a l'alumne sobre les cures i característiques de la persona que presenta un procés oncològic.
-Capacitar a la infermera en el maneig simptomàtic de les persones que presenten una malaltia oncològica avançada i terminal a
través d'un abordatge integral i multidisciplinar.

1. Principis generals
La persona que presenta un procés oncològic
1.1. Evolució de la malaltia.
1.2. Prevenció primària i secundària
2. Abordatge i cures infermeres en els problemes de salut en el càncer
2.1. Principis generals
2.2 Atenció infermera
2.3. Tractament farmacològic
2.4. Dolor.
2.5. Mesures generals: intervenció
3. Cures pal·liatives
3.1. Atenció infermera al malalt moribund
3.2. Urgències a cures pal·liatives
3.3. Seguiments
4. Atenció psicològica
4.1. Atenció a la persona atesa i a la família
4.2. Treball en equip interdisciplinari

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.