Ref.65630

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 20-03-2018
FINAL: 31-05-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.

Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

creacio-i-manteniment-de-pagines-web-basic-65630

-Aprofitar eficaçment l'eina internet, mitjançant la creació de web i blog amb plantilles, com a font d'informació i publicitat
aplicada al disseny.

- Crear un lloc web bàsic a partir de la informació lliurada per una PIME
- Editar i formatar text a una pàgina web amb estils predissenyats o personalitzats
- Formatar paràgrafs i pàgines
- Inserir vincles “entre pàgines”, “dins d’una pàgina” i a serveis externs
- Detectar vincles trencats i fitxers orfes
- Licitar i mantenir un lloc web local en un servidor remot (publicar)
- Donar d’alta el lloc web als cercadors d’Internet
- Contractar i associar un domini propi al lloc web
- Editar i inserir imatges i mapes d’imatge
- Estructurar dades amb taules
- Afegir àudio i vídeo a una web
- Afegir capacitats de comerç electrònic amb formularis
- Estructurar una web complexa amb marcs i menús
- Estendre els capacitats de la web amb objectes Flaix i Java pre dissenyats

mes...

-Conceptes fonamentals d'informàtica, internet i disseny gràfic
-La pàgina web i el seu disseny
- Creació de pàgines web a partir d'editors de plantilles
-Publicació de pàgines web
-Manteniment de la pàgina web

Es realitzarà una prova final que contindrà una part teòrica i una pràctica.

Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punts. Puntuació màxima 10.
Durada i lloc: 40 minuts a l’aula d’impartició.
Temporalització: es realitzarà a la penúltima sessió del curs.

Prova final part pràctica o prova pràctica

Creació d’una empresa fictícia que requereix implantar-se a Internet amb totes les funcionalitats descrites al programa del curs
Criteris d’avaluació. La prova tindrà un valor de 10 punts.
Durada i lloc: El treball es realitzarà durant tot el curs a l’aula. A la última sessió del curs es farà una exposició individual del treball realitzat.
Temporalització: La ultima sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.