Ref.65776

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 06-04-2018
FINAL: 28-04-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: divendres i dissabte de 09:00 a 14:00 i de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
5514
Descarrega la informació del curs aqui.

Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

iniciacio-a-la-llengua-de-signes-catalana-65776

- Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
– Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
– Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
– Comprendre missatges senzills en LSC .
– Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.

– Demanar aclariments.
– Donar informació personal bàsica.
– Adquirir habilitats amb el sistema dactilològic.
– Potenciar la memòria visual.
– Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
– Mostrar estats d'ànim a través de la expressió facial.
– Demanar permís.
– Demanar disculpes

mes...

-La sordesa i la comunitat Sorda
-La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
-Terminologia i gramàtica general de la LSC

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
5514
Descarrega la informació del curs aqui.