Ref.67012

Tarrega

Presencial

LLOC: CCOO Tàrrega.
- VIA Lacetània 17-19

INICI: 14-09-2018
FINAL: 09-11-2018

DURADA: 25 Hores

HORARI: divendres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-5471més
Descarrega la informació del curs aqui.

Intermediate English Conversation

intermediate-english-conversation-67012

- Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys
habituals.
- Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

- Comprensió oral
- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de
forma clara i a una velocitat mitjana.
- Expressió oral:
Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint
experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

mes...

1. Presentacion
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats

Prova teòrico-pràctica que contindrà:
Comprensió oral: àudio amb preguntes de comprensió oral
Expressió oral: mantenir una conversa

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-5471més
Descarrega la informació del curs aqui.