Ref.65151

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 23-03-2018
FINAL: 24-04-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 15:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-11122més

AULA

Aula informàtica<!--:ca-->Aula informàtica<!--:--><!--:es-->Aula informática<!--:--><!--:en-->Aula informàtica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Llançament i implantació de productes i serveis

llancament-i-implantacio-de-productes-i-serveis-65151

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Llançament i implantació de productes i serveis (MF2186) corresponent al certificat de professionalitat de Gestió de màrqueting i comunicació.

- Gestionar el llançament i implantació de productes i serveis en el mercat.

- Analitzar la informació dels clients i bases de dades de vendes de producte o servei del SIM (sistemes d'informació de mercats) per a la definició de diferents tipus d'accions en el llançament i implantació de diferents tipus de productes i serveis.
- Caracteritzar diferents accions de màrqueting i promoció dirigides al llançament de productes i serveis a partir d'una campanya, tipus de client, dates especials, tipus d'establiment o altres.
- Aplicar tècniques de marxandatge per a l'animació del punt de venda a partir de diferents tipus d'establiment: gran superfície, hipermercat, supermercat, centre comercial o tradicional i implantació comercial.
- Elaborar informes de seguiment i control de diferents accions promocionals en el punt de venda.
- Determinar l'estil de lideratge i motivació a adoptar en les diferents relacions amb la xarxa de venda.
- Analitzar l'argumentari i objeccions de venda de diferents tipus de productes i serveis aplicant tècniques de venda en funció de diferents tipus de client i canals de comercialització.
- Realitzar presentacions de diferents tipus de productes i serveis a la xarxa de venda, aplicant tècniques de comunicació verbal i no verbal adequades i utilitzant, si escau aplicacions informàtiques de presentació.

mes...

-Màrqueting i promoció en el punt de venda
-Xarxa de vendes i presentació de productes i serveis

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Llançament i implantació de productes i serveis"

RD/DECRET:RD 614/2013 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-11122més

AULA

Aula informàtica<!--:ca-->Aula informàtica<!--:--><!--:es-->Aula informática<!--:--><!--:en-->Aula informàtica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.