Ref.77172

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 06-11-2021
FINAL: 27-11-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dissabte de 10:00 a 12:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,97

Persones formades

55
Descarrega la informació del curs aqui.

Mètode globalitzat. Treball per projectes

metode-globalitzat-treball-per-projectes-77172

El curs consta de 20 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 15 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 5 hores d’aula virtual, repartides en 3 sessions. Aquestes sessions, es faran els dissabtes de novembre 6 (de 10:00 a 11:00h), 13 (de 10:00 a 12:00h) i el 27 (de 10 a 12:00h)

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.
- Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.
- Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
- Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
- Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,97

Persones formades

55
Descarrega la informació del curs aqui.