Ref.66850

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
- RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 13-09-2018
FINAL: 16-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-563més
Descarrega la informació del curs aqui.

Mindfulness

mindfulness-66850

- Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la
presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i
professional.

- Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i
benestar general.

mes...

-Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar
-Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte
-L’estrés i la gestió del temps
-Aprendre a optimitzar la presa de decisions

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-563més
Descarrega la informació del curs aqui.