Ref.65403

Lleida

Presencial

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
- C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 09-04-2018
FINAL: 23-05-2018

DURADA: 40 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i dijous de 19:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3382
15302
Descarrega la informació del curs aqui.

Nòmines i seguretat social nivell avançat

nomines-i-seguretat-social-nivell-avancat-65403

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.
- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
- Dominar la confecció de tramitar nòmines

-Gestió laboral
-Règim general de la seguretat social
-Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
-El règim especial dels treballadors autònoms
-Llibres obligatoris
-El calendari laboral
-La contractació de treballadors
-Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
-Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments
-L'expedient del treballador
-Contractes bonificats
-Tramitació
-El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
-Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…
-Liquidacions
-Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3382
15302
Descarrega la informació del curs aqui.