Ref.65410

Girona

Presencial

LLOC: IES ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA.
- C JOSEP VIADER I MOLINER 11

INICI: 16-02-2018
FINAL: 08-06-2018

DURADA: 270 Hores

HORARI: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:30 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
2907

FORMADORS

formador-1713més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Operacions bàsiques de cuina

operacions-basiques-de-cuina-65410

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d'elaboracions més complexes, executant i aplicant-hi operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments.

- Executar operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.
- Assistir en l'elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions senzilles.

mes...

-Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris
-Elaboració culinària bàsica

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat HOT091_1 Operacions bàsiques de cuina

RD/DECRET:295/2004 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
2907

FORMADORS

formador-1713més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.