Ref.66253

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 11-04-2018
FINAL: 04-07-2018

DURADA: 50 Hores

HORARI: dimecres de 17:00 a 21:00 hores

Afiliats/des: 180€
Nous Afiliats/des: 240€
No Afiliats/des: 300€

Nous/ves Afiliats/des: Es considera nova afiliació si amb el pagament d’aquestes dues primeres mensualitats, s’abona també una quota d’afiliació, i es manté l’afiliació durant tot el curs.

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació de promoció Interna d’Auxiliars Administratius a Administratius

preparacio-de-promocio-interna-dauxiliars-administratius-a-administratius-66253

El pagament del curs dóna dret a la docència dels professors i a rebre un set d’inici (carpeta, llibreta, bolígraf i llapis) i a un dossier sobre els continguts.

Els temes que es repassaran són els establerts en la RESOLUCIÓ GAP/1234/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat, i que es resumeixen en els blocs que trobaràs en l'apartat de continguts.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte ES65 2100-3000-12-2201759295 indicant CODI REF DEL CURS I NOM I COGNOMS.

Data límit de pagament: 2 d’abril de 2018.

La plaça del curs només quedarà reservada quan es faci efectiu el pagament.

L'objectiu d'aquesta acció és l'acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna del cos d'auxiliars administratius al cos d'administratius de la Generalitat de Catalunya.

Les sessions es dedicaran al repàs del temari, però sobretot a la resolució de dubtes de les persones participants. En les sessions s'incidirà en aspectes concrets que poden generar més confusió o més dificultat.

El material que es facilitarà als alumnes és el que el formador utilitzi per a cada sessió. Els temes es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada i planificada pel professorat per a un millor aprenentatge i preparació.

-1. Administració pública. El dret administratiu: temes 9 a 14
-2. Gestió de recursos humans: temes 15 i 17
-3. Gestió economicofinancera: temes 21, 23 i 26
-4. Organització del treball: temes 27 a 31

Assistència

Descarrega la informació del curs aqui.