Ref.65437

Lleida

Presencial

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
- C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 02-05-2018
FINAL: 18-06-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 19:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3382
12962
Descarrega la informació del curs aqui.

Robòtica

robotica-65437

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

-Adquirir coneixements bàsics de l'estructura dels elements fonamentals de robòtica i programació de robots abb.
-Conèixer el camp d'utilització d'un robot.

-Presentar els tipus més comuns de robots que existeixen al mercat.
-Analitzar els diferents sistemes d'accionament que es presenten.
-Determinar els avantatges i inconvenients que puguin existir en la seva implantació.
-Rebre una visió general de les diferents àrees tecnològiques implicades a l'hora de decidir sobre la implantació d'un sistema
robotitzat

mes...

-Descripció elements i seguretat
-Modes de funcionament
-Configuració entrades / sortides
-Estructura d'un programa
-Programació bàsica

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: Tipus una programació bàsica robòtica

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3382
12962
Descarrega la informació del curs aqui.