Ref.65997

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 01-03-2018
FINAL: 24-03-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: divendres i dissabte de 09:00 a 14:00 i de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
8761
Descarrega la informació del curs aqui.

Treball en equip

treball-en-equip-65997

- Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
- Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la
generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
- Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació
d'equips.

- Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
- Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
- Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
- Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen
la motivació dels treballadors.
- Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant
fisiològiques com psicològiques.
- Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de
les tasques a desenvolupar i el context situacional.
- Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels
col·laboradors.

mes...

-El gestor i la seva importància a l'equip
-De què parlem quan parlem d'equip
-Més que equip: equip d'alt rendiment: característiques
-Habilitats per a una comunicació eficaç
-Feedback, eina fonamental en la gestió d'equips
-Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
-Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
-El gestor i la resolució de conflictes

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
8761
Descarrega la informació del curs aqui.