Ref.71569

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 23-09-2019
FINAL: 13-11-2019

DURADA: 40 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

advanced-english-conversation-per-a-participants-acreditats-b2-i-c1-71569

-Desenvolupar la comprensió oral.

-Ser capaç d’uOlitzar la llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals.
-Desenvolupar la capacitat d’uOlitzar l’anglès en la vida diària, en contextos més informals.
-Ser capaç d’expressar opinions, sentiments i defensar arguments en tot tipus de situacions, utilitzant vocabulari avançat i estructures
gramaOcals complexes.
-Enriquir-se amb una àmplia varietat de vocabulari.
-Entendre l’anglès oral a nivell avançat per ser capaç de donar respostes adequades.
-Desenvolupar la capacitat d’entendre l’anglès en diferents accents i formats.
-Fomentar l’autoaprenentatge per mantenir els coneixements i no perdre vocabulari.

mes...

Expressió oral
1. Presentacions
2. Diàlegs
3. Discussions
4. Negociació i consens
Comprensió oral
1. Varietats de la llengua
2. Frases fetes
3. Vocabulari

- Prova teòrica-pràctica que consisteix en un exercici d’àudio amb preguntes de comprensió oral i un altra exercici en el que els alumnes hauran de ser capaços de mantenir una conversa segons el nivell cursat

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.