Ref.73031

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 19-10-2020
FINAL: 29-10-2020

DURADA: 35 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 18:15 i de 18:30 a 20:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
4860
4870

Valoració del curs

9,52

Persones formades

2845
Descarrega la informació del curs aqui.

CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies

cap-formacio-continua-renovacio-mercaderies-73031

Adreçat a conductors professionals de transport per carretera de mercaderies o de viatgers, titulars d'un permís de conducció expedit abans del:

• 11 de setembre de 2009: C1, C1 + E, C, C + E
• 11 de setembre de 2008: D1, D1 + E, D o D + E

És imprescindible presentar una còpia del carnet de conduir vigent el dia de la prova de selecció per a poder inscriure's al curs.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Que els participants renovin el certificat d’aptitud professional.
Obtenir el primer certificat d’aptitud professional (conductors amb permís de conduir de les categories C1; C1+E; C; C+E; expedit abans de l’11 de setembre de 2009; i conductors amb permís de conduir de les categories D1; D1+E; D; D+E expedit abans de l’11 de setembre de 2008 que estan exempts d’obtenir la qualificació inicial però que han de superar un curs de formació continua en el període publicat segons el Real Decret 1032/2007 per tal d’obtenir el seu primer certificat d’aptitud professional)

Que els participants renovin el certificat d’aptitud professional.
Obtenir el primer certificat d’aptitud professional (conductors amb permís de conduir de les categories C1; C1+E; C; C+E; expedit abans de l’11 de setembre de 2009; i conductors amb permís de conduir de les categories D1; D1+E; D; D+E expedit abans de l’11 de setembre de 2008 que estan exempts d’obtenir la qualificació inicial però que han de superar un curs de formació continua en el període publicat segons el Real Decret 1032/2007 per tal d’obtenir el seu primer certificat d’aptitud professional)

mes...

Els continguts d’aquesta acció es corresponent amb els que s’estableixen a l’apartat B de l’annex 1 del Reial Decret 1032/2007, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera, en relació a l’obligatorietat dels conductors de superar un curs de durada de 35 hores cada cinc anys.

UF1. Formació avançada sobre conducció racional basada en normes de seguretat
• Característiques de la cadena cinemàtica
• Característiques i funcionament dels dispositius de seguretat
• Optimització del consum del carburant

UF2. Aplicació de la reglamentació (5 hores)
• Entorn social del transport en carretera i la seva reglamentació

UF3. Salut, seguretat viària i mediambiental, servei, logística (22 hores)
• Riscos a la carretera i accidents al treball
• Aptitud física i mental
• Situacions d’emergència

Tipus de la prova: Prova teòrica. Constarà de 10 preguntes de tot el temari, amb quatre opcions de resposta i només sent una correcta


Tipus de la prova: Prova pràctica. Simulació d’una jornada de treball: els alumnes hauran de realitzar, en un disc-diagrama homologat, les anotacions corresponents a la conducció d’una jornada laboral, en què utilitzen dos vehicles diferents.

Conduent Acreditació Certificat d’Aptitud professional CAP

RD/DECRET:1032/2007 data:20-07-2007

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
4860
4870

Valoració del curs

9,52

Persones formades

2845
Descarrega la informació del curs aqui.