Ref.69546

Granollers

Presencial

LLOC: CCOO Granollers.
Pius XII 5-6 bxos

INICI: 26-09-2019
FINAL: 28-10-2019

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dijous de 18:20 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19442
19402

Valoració del curs

9,77

Persones formades

127
Descarrega la informació del curs aqui.

Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana

gramatica-de-la-llengua-de-signes-catalana-69546

– Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. – Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a
les diverses situacions relacionades amb la localització espaial de l'entorn immediat.

– Percebre les diferències relatives a les descripcions espaials i localitzacions que es donen entre les diferents ubicacions de la persona
emissora i receptora del missatge.
– Expressar indicacions sobre direccions.
– Potenciar la utilització de classificadors per descriure monuments i edificis.
– Detallar descripcions relacionades en medis de transport.
– Expressar les particularitats de regions i províncies que les identifiquen.

mes...

1. La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
1.1. L'expressió facial i corporal
1.2. Atenció i discriminació visual
2. Terminologia i gramàtica general de la LSC
2.1. Inici de la conversa: plànol de carrer
2.2. Negacions (I) sense, tampoc, prohibit, mai
2.3. Restaurant Verbs (simples i direccionals)
2.4. Vida quotidiana (cap de setmana)

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19442
19402

Valoració del curs

9,77

Persones formades

127
Descarrega la informació del curs aqui.