Ref.76974

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 28-09-2021
FINAL: 02-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell mitjà

navegacio-i-comunicacio-en-el-mon-digital-actic-c3-nivell-mitja-76974

- Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la cerca d’informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si escau.
- Aplicar les prestacions que ofereix internet per a la comunicació interpersonal i l’intercanvi d’informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.

1. Cerca d'informació i recursos a internet en diferents formats i a partir de diferents criteris de cerca
2. Emmagatzematge de la informació i els recursos aconseguits (en format text, imatge, àudio i vídeo) a partir de la cerca realitzada
3. Comunicacions asíncrones i síncrones de manera adequada a partir de les aplicacions corresponents
4. Gestió del correu electrònic
5. Utilització de les diverses funcionalitats de col·laboració d'una aplicació en línia
6. Aplicacions que permeten la transmissió de veu, de dades i multimèdia a la xarxa

La prova final consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus.
Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.