Ref.72439

Barcelona

Mixta

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 17-01-2020
FINAL: 13-03-2020

DURADA: 34 hores

HORARI: divendres de 17:15 a 21:15 hores

Afiliats/des: 130€
Nous Afiliats/des: 200€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-secundaria-orientacio-educativa-72439

Especialitat: Orientació Educativa

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

-Programació didàctica:. Context
-Programació didàctica: explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions.
-Programació didàctica: Disseny curricular i competències.
-Programació didàctica: continguts i activitats. Seqüenciació i temporització.
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat.
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Innovació.
-Programació didàctica: criteris d’avaluació . Instruments.
-Elaboració definitiva de programació didàctica.
-Exposició de programació i unitat didàctica: revisió final